Beograd, 18. jul 2016. – UNICEF u Srbiji sproveo je krajem 2015. godine istraživanje u saradnji sa velikim preduzećima u Srbiji, s ciljem da se proceni koliko poslovni sektor primenjuje principe odgovornog poslovanja sa fokusom na decu, kao i koliko je prisutna svest o njihovom uticaju na decu i porodice.  Istraživanje je takođe pokazalo koliko su uspešna preduzeća posvećena i doprinose poštovanju i podržavanju dečijih prava. U okviru istraživanja, mapirane su dobre prakse društveno-odgovornog poslovanja (DOP) usmerenog ka deci.

Opširnije...

BEOGRAD, 20. maj 2016. - Privredna komora Srbije (PKS) i UNICEF potpisali su danas Memorandum o razumevanju, čiji je cilj kreiranje poslovne klime koja poštuje i podržava dečja prava i promoviše društveno-odgovorno poslovanje (DOP) usmereno ka deci. Partnerski, PKS i UNICEF će zastupati odgovorne poslovne inicijative i zagovarati uvođenje zakonske i pravne regulative koje dotiču decu u poslovanju, ohrabrivanjem članica Komore da vrše pozitivan uticaj na poštovanje prava deteta.

Opširnije...

Beograd, 4. decembar 2015 - CSR Forum pruža uvid u aktuelne trendove i rešenja u oblasti društveno odgovornog poslovanja, stimuliše razvoj međusektorskih partnerstava i predstavlja priliku za dijalog biznisa, javnog i civilnog sektora. Slogan ovogodišnje konferencije je Let’s celebrate CSR!, a konferencija je koncipirana tako da ističe primere dobre prakse, slavi primenu i implementaciju CSR-a u kompanijama koje posluju u Srbiji i odaje priznanje za angažovanje u ovoj oblasti.

Opširnije...

Principi poslovanja i prava deteta

Deca su svima važna

Dečji i omladinski obrazovni turizam